ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.เขาวง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
40
16 ม.ค. 2557
62 อบต.เขาวง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
45
15 ม.ค. 2557
63 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
26 ธ.ค. 2556
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
13 ธ.ค. 2556
65 แบบรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 ส.ค. 2556
66 รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง
438
21 พ.ค. 2556
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง รับสมัครงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
637
06 มี.ค. 2556
68 อบต.เขาวง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
740
24 ม.ค. 2556
69 อบต.เขาวง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
649
07 ก.ย. 2555
70 ประชาสัมพันการขอใช้น้ำ อบต.เขาวง
778
07 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8