ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศกำหนดการรับคืนเงินมัดจำประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 ก.ย. 2557
52 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
09 ก.ย. 2557
53 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนังงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
09 ก.ย. 2557
54 องค์การบริหารส่วนตำบลขอแนะนะขมิ้นชันแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 ก.ย. 2557
55 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ส.ค. 2557
56 เชิญไหว้พระขาว ให้อาหารปลา ที่วัดบางสาว ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน
39
05 มิ.ย. 2557
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ขอแนะนำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังการ ณ อ่างเก็บน้ำหนองหยุบ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 เม.ย. 2557
58 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
17 มี.ค. 2557
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
225
17 มี.ค. 2557
60 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
19 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8