ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
02 พ.ย. 2558
42 ประกาศ อบต.เขาวง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
14 ส.ค. 2558
43 ประกาศ อบต.เขาวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
11 ส.ค. 2558
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
208
04 ส.ค. 2558
45 ประกาศ อบต.เขาวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
309
09 ก.ค. 2558
46 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เขาวง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
30 ต.ค. 2557
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)และกำหนดวันและสถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
29 ต.ค. 2557
48 ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
24 ต.ค. 2557
49 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
402
24 ก.ย. 2557
50 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
212
17 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8