ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ระดับความพึงพอใจของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ต.ค. 2560
32 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2560
33 แผนอัตรากำลัง 2558-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 ก.ค. 2560
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง การเเสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม เเละความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 มี.ค. 2560
35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มี.ค. 2560
36 โครงการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มี.ค. 2560
37 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ม.ค. 2560
38 ประชาสัมพันธ์ แสดงขั้นตอน และการปฎิบัติงาน สำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ม.ค. 2560
39 อบต.เขาวง ประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง ประจำปี 2559
27
04 เม.ย. 2559
40 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8