ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
137
07 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงสายผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 เม.ย. 2564
3 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 มี.ค. 2564
4 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
14 ก.พ. 2564
5 เผยเเพร่เสียง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
140
21 ม.ค. 2564
6 การติดตามและการประเมินผลแผล ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ธ.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์วันรับสมัคร เเละวันเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
296
06 พ.ย. 2563
8 การฝึกซ้อมดับเพลิงเเละหนีไฟ ดาวน์โหลดเอกสาร
350
19 ต.ค. 2563
9 ประกาศการมอบอำนาจปลัดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ต.ค. 2563
10 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13