ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการลดพลังงานผ่านระบบwww.e-report.go.thของอบต.เขาวงประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ก.ย. 2565
2 ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
37
28 เม.ย. 2565
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 มี.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 มี.ค. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
218
23 ก.พ. 2565
6 ประกาศแก้ไขข้อความในเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ก.พ. 2565
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
31 ม.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 ม.ค. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 ม.ค. 2565
10 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนที่มีต่อ อบต.เขาวงประจำงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
28 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14