ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 เม.ย. 2563
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ม.ค. 2563
3 เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 พ.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
22 พ.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 พ.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
21 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.เขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 ต.ค. 2562
8 ประกาศคระกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 มิ.ย. 2562
9 ประกาศหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 มิ.ย. 2562
10 การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
49
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8