ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังขุม - บ้านสวนทุเรียน ม.1
  รายละเอียด : โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังขุม – บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน